Utredningar

TullAssistans genomför konsekvensutredningar inom tull- och momsområdet i samband med:

  • kontraktsupphandlade projekt (t.ex. ”turnkey”-leveranser)
  • tullförfarande med ekonomisk verkan (t.ex. vid aktiv förädling, passiv förädling, tullager m.m.)
  • hantering av moms i samband med EG-handel (trepartshandel, EG-lager m.m.)
  • bearbetnings- och ursprungsregler inom frihandelsområdet.

Med ökande internationalisering av handelsströmmarna uppstår hela tiden frågor och problem som kräver insatser av vidstående art. Vi på TullAssistans är därför ständigt uppdaterade och redo att hjälpa våra kunder till ett rationellt, ekonomiskt och korrekt handlande.