Utbildning

TullAssistans utbildar personal i tull-, intrastat-, och momshantering. Ständiga förändringar av regelverket ställer krav på ajourhållen kompetens hos företag som sysslar med internationell handel. Med ökad internationalisering av handelsströmmarna uppstår hela tiden frågor och problem som kräver utbildningsinsatser. TullAssistans genomför utbildningar av både generell och specialiserad natur.

Mer information om aktuella utbildningar finns i TullAssistans utbildningsprogram.

Generella utbildningar är t.ex. kurser i import för både nystartade företag och etablerade företag som vill utveckla sin tullhantering. Andra exempel är kurser i internationella leveransvillkor (INCOTERMS 2000), EG-moms och tullförfaranden med ekonomisk verkan.

Specialiserade utbildningar utförs oftast på direkt uppdrag av en beställare i ett bestämt syfte. TullAssistans har t.ex. levererat första versionen av ”Harmonizer” – ett CD-ROM-baserat interaktivt utbildningsprogram i varuklassificering enligt HS (Harmonized System) – till Tullverket. Harmonizer uppdateras kontinuerligt och kan beställas från Tullverket. Programmet är i dag världsstandard inom området och anammat av WCO (World Customs Organization) som utbildningsmodul.

En annan specialiserad tullutbildning från TullAssistans gällde skapandet av en ny tullavdelning (10 personer) i Bollnäs på uppdrag av Länsarbetsnämnden i Gävleborg. Utbildningen skedde för att erbjuda UPS Sweden AB (United Parcel Service) personal med rätt kompetensprofil inför en förestående etablering på orten.