Utbildning

TullAssistans utbildar personal i tull- och intrastathantering. Ständiga förändringar av regelverket ställer krav på ajourhållen kompetens hos företag som sysslar med internationell handel. Med ökad internationalisering av handelsströmmarna uppstår hela tiden frågor och problem som kräver utbildningsinsatser. TullAssistans genomför utbildningar av både generell och specialiserad natur.

Mer information om aktuella utbildningar finns i TullAssistans utbildningsprogram.

Generella utbildningar är t.ex. kurser i import för både nystartade företag och etablerade företag som vill utveckla sin tullhantering. Andra exempel är kurser i internationella leveransvillkor (INCOTERMS 2020), EG-moms och tullförfaranden med ekonomisk verkan.