Rådgivning och information

Rådgivning

TullAssistans kunder får löpande råd i olika frågor via telefon och e-post. Det är lätt att nå oss och vi ger snabbt svar i procedur-, klassificerings- och dokumentfrågor.

Vår snabba rådgivning uppskattas av våra fasta kunder även när det gäller hanteringen av EG-moms vid köp och försäljning inom EU.

Information

TullAssistans kunder får löpande information om de förändringar i tull- och intrastatregelverken som berör deras verksamhet.