Momshantering

Vi är svensk momsrepresentant för flera utländska företag och koncerner som p.g.a. av sin verksamhet i Sverige är registrerade för svensk mervärdesskatt. Åt dessa kunder upprättar vi momsdeklarationer löpande. Vanligtvis är det fråga om utländska företag som levererar material i Sverige efter montering eller installation och där omsättningen av leveransen anses äga rum i Sverige och där leverantören anses skyldig att erlägga svensk mervärdesskatt. Ett exempel på denna form av verksamhet är s.k. ”turnkey”-projekt där det utländska företaget åtagit sig att leverera en färdig, fungerande maskinanläggning på plats hos en köpare i Sverige.

Vi tar hand om registrering av nya skattskyldiga, bevakning och granskning av momsbärande underlag i kundernas svenska verksamhet under redovisningsperioderna samt upprättar och avlämnar kundernas momsdeklarationer

Vi sköter också kontakterna med myndigheter och inblandade beställare och leverantörer för att säkerställa en korrekt momshantering för det utländska företaget.