Deklarationer

Vi upprättar och lämnar löpande tull- och intrastatdeklarationer på uppdrag av våra kunder till berörda myndigheter. I vårt arbete ingår att vi kontrollerar underlagen till deklarationerna och att vi tar ansvar för riktigheten i de deklarationer som vi gör.

Tulldeklarationer lämnar vi elektroniskt med hjälp av en speciell tulldataprogramvara till Tullverket via TDS (Tulldatasystemet). Detta förenklar arbetet för alla inblandade: våra kunder, oss och Tullverket.

Intrastatdeklarationer sammanställer vi med hjälp av speciell programvara varefter uppgifterna lämnas till SCB.