Deklarationer

Vi upprättar och lämnar löpande tull-, intrastat- och momsdeklarationer på uppdrag av våra kunder till berörda myndigheter. I vårt arbete ingår att vi kontrollerar underlagen till deklarationerna och att vi tar ansvar för riktigheten i de deklarationer som vi gör.

Tulldeklarationer lämnar vi elektroniskt med hjälp av en speciell tulldataprogramvara till Tullverket via TDS (Tulldatasystemet). Detta förenklar arbetet för alla inblandade: våra kunder, oss och Tullverket.

Intrastatdeklarationer sammanställer vi med hjälp av speciell programvara varefter uppgifterna lämnas till SCB.

Momsdeklarationer lämnar vi löpande på uppdrag av utländska kunder. Underlagen för dessa deklarationer skapar vi med hjälp av egenutvecklade rutiner. Rapporteringen sker på blankett eftersom SKVs rutiner ännu inte medger elektronisk rapportering från momsrepresentanter för utländska företag.