Deklarationer

Tulldeklarationer

Jofama AB
0280-555 50
www.jofama.se

3M Svenska AB
08-92 21 00
www.mmm.com

Intrastatdeklarationer

3M Svenska AB
0241-624 00
www.mmm.com

Momsdeklarationer

Foster Wheeler Energia OY
+358 10 393 11
www.fwc.com

Kontakta TullAssistans för att få uppgift om kontaktperson på respektive företag.