Övrigt

Risk

Vid alla former av företagande är det viktigt att kartlägga och bedöma de risker som är förknippade med driften. TullAssistans verksamhet utgör inget undantag. Eftersom vi arbetar med information som ligger till grund för beslut om vilka skatter och avgifter som våra kunder skall betala till olika myndigheter, är det viktigt för oss att beakta och på ett bra sätt täcka risken i vår verksamhet.

TullAssistans ställs hela tiden inför nya utmaningar som stimulerar till fortsatt problemlösande inom våra arbetsområden. Kvalitét och noggrannhet är nödvändigt för att kontrollera och begränsa riskerna i vår verksamhet. Vi kontrollerar informationen som vi lägger till grund för vårt arbete hellre en gång för mycket än en för lite.

Försäkring

TullAssistans har en försäkringslösning som bland annat gäller ansvar vid förmögenhetsskada hos våra kunder på grund av fel i ärendehanteringen om dessa har orsakats av oss.

I samarbete med vår försäkringsgivare Länsförsäkringar har vi utformat en försäkring som täcker sådana skador upp till 5 MSEK vid varje enskilt skadetillfälle.

Sekretess

I vår verksamhet är kravet på sekretess högt. Vi hanterar regelmässigt konfidentiella företagsuppgifter.

Personalen i TullAssistans arbetar alltid nära kunderna och tar ett personligt ansvar för kontinuitet och sekretess.