TullAssistans

TullAssistans grundades 1994 och är specialiserat på tull och moms i samband med internationell handel. På affärsmässig grund assisterar vi våra kunder med deklarationer, utredningar och utbildning. Dessutom ger vi våra kunder rådgivning och information om både rutiner, regler och nyheter.

Vår kunskap, erfarenhet och goda relationer med myndigheter, speditörer och olika organisationer gör att vi effektivt kan bistå våra kunder. Tack vare de anställdas varierande bakgrunder och erfarenheter kan vi hjälpa våra kunder med allt som har att göra med tull och moms i samband med affärer med 3:e land (dvs. länder utanför EU) och dokumentation och frågor som gäller utförsel och införsel av varor till och från länder inom EU.

Uppdragsgivarna finns både i Sverige och i andra länder, främst inom Skandinavien och Europa.