TDS-anslutning

TullAssistans är anslutet till TDS (Tulldatasystemet) sedan 1997. Det innebär att vi skickar våra tullärenden elektroniskt till Tullverket. I praktiken medför detta att vi snabbt och rationellt kan assistera våra kunder vid export- och importklarering oberoende av var kunden befinner sig geografiskt (klarering innebär ett godkännande från Tullverket att utföra en åtgärd t.ex. att exportera).

En TDS anslutning kräver, förutom en speciell Tulldataprogramvara, ett godkännande från Tullverket.

Vår TDS-anslutning ger våra kunder:

  • enklare dokumenthantering
  • förlängd tid för inlämning av tulldeklarationer
  • kvalitetssäkring av vårt arbete.

Vi är även anslutna till TVINN, det norska Tollvesenets elektroniska system för norsk tullhantering.