Personal

Personalen hos TullAssistans har mångårig erfarenhet av arbete som tullombud. Kompetensen är gedigen. Vi har specialister på förenklade deklarationer (f.d. hemtagningar), kompletterande deklarationer, direktförtullning, intrastat, utredningar och utbildning. Samtlig personal har erforderlig kompetens för export-, import-, transit- och intrastatdeklarationer.

Sammantaget gör detta att vi har god beredskap att ta oss an såväl svårare specialuppdrag som uppdrag av större omfattning. Vi har dessutom ett väl utbyggt externt nätverk för att garantera kapacitet vid belastningstoppar.