Övriga villkor

Kunder med avtal fakturerar vi 30 dagar netto. I de fall våra kunder behöver utnyttja vårt betalningsanstånd hos Tullverket vid debitering av importavgifter såsom tull och importmoms fakturerar vi dessa för omedelbar betalning.

Eventuella uppdrag från tillfälliga kunder faktureras enligt avtal som upprättas från fall till fall.