Övriga villkor

Kunder med avtal fakturerar vi 30 dagar netto. I de fall våra kunder behöver utnyttja vår kredit hos Tullverket vid debitering av importavgifter såsom tull och importmoms fakturerar vi dessa 10 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning.

Uppdrag från tillfälliga kunder faktureras enligt avtal som upprättas från fall till fall.