Godkänt ombud

TullAssistans är ett av Tullverket godkänt ombud för företag som bedriver utrikeshandel. Vi fick status som godkänt ombud 1994 i samband med att företaget bildades och sökte tullkredit, numera benämnt betalningsanstånd.

För att erhålla betalningsanstånd hos Tullverket krävs någon form av ekonomisk säkerhet. TullAssistans har, i samarbete med Swedbank, lämnat en bankgaranti till Tullverket som stöd för vår verksamhet.

TullAssistans betalningsanstånd innebär att vi som tullombud kan upplåta vår kredit hos Tullverket till våra kunder för att hantera importavgifter som belastar våra kunders import.

TullAssistans är ett av Tullverket kvalitetssäkrat tullombud. Vi har kvalitetssäkrat samtliga tullrutiner och är AEO-certifierade enligt AEOF. TullAssistans är också kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2015.