Godkänt ombud

TullAssistans är ett av Generaltullstyrelsen godkänt ombud för företag som bedriver utrikeshandel. Vi fick status som godkänt ombud 1994 i samband med att företaget bildades och sökte tullkredit.

För att erhålla tullkredit hos Tullverket krävs någon form av ekonomisk säkerhet. TullAssistans har, i samarbete med Föreningssparbanken i Falun, lämnat en bankgaranti till Tullverket som stöd för vår verksamhet.

TullAssistans har en s.k. tullkredit, vilket innebär att vi som tullombud kan upplåta vår kredit hos Tullverket till våra kunder för att hantera importavgiter som belastar våra kunders import. Våra kunder behöver därigenom inte erlägga dessa avgifter i förskott eller skaffa egen tullkredit.

TullAssistans är ett av Tullverket kvalitetssäkrat tullombud. Vi har kvalitetssäkrat samtliga tullrutiner och är placerade på Steg 4 i Servicetrappan®. TullAssistans är också kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2015.