Avtal

Vi arbetar som regel på uppdrag av fasta kunder.

Samtliga uppdrag utföres enligt NSAB 2015(Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser 2015).

Med våra fasta kunder ingår vi affärsavtal om ansvar och skyldigheter. Konstruktionen av våra avtal följer praxis inom området och har utarbetats i samarbete med affärsjuridisk expertis.