Välkommen till TullAssistans!

Välkommen till TullAssistans!

Ett tullombud med mer än 25 år i branschen. Vi är specialiserade på tull och moms i samband med internationell handel. På affärsmässig grund assisterar vi våra kunder med deklarationer, utredningar och utbildning. Dessutom ger vi våra kunder rådgivning och information om både rutiner, regler och nyheter.

Vad vi gör

Deklarationer

Vi upprättar och lämnar löpande tull- och intrastatdeklarationer på uppdrag av våra kunder till berörda myndigheter.

Läs mer

Rådgivning

TullAssistans kunder får löpande råd i olika frågor via telefon och e-post.

Läs mer

Utredningar

TullAssistans genomför konsekvensutredningar inom tull- och momsområdet.

Läs mer

Utbildning

TullAssistans utbildar personal i tull- och intrastathantering.

Läs mer